befrielsen

Tidligere modstandsfolks søgeord som inspiration

  med facts til statsminister Anders Fogh Rasmussens autoriserede hjemmeside www.befrielsen1945.dk
om Danmarks befrielse og tiden under besættelsen

Din søgning lettes
hvis du kopierer søgeord og
indsætter dem i søgemakinens søgefelt

Klik på blåt

oversigt 
for alle supplements

 

supplement  1
supplement  4
supplement  7
supplement 10
supplement 13
supplement  2
supplement  5
supplement  8
supplement 11
supplement 14
supplement  3
supplement  6
supplement  9
supplement 12
supplement 15

 

til forside

 

Diverse

1942 – 12 skibssabotager    

1944 . 67 sprængninger

1945 - 58 sprængninger.

5. Maj komités habilitet og kvalifikationer

9. april 1940 forræderi   

 

A

Admiral Rechnitzers belønning 
Admiral Rechnitzers og flådens indsats
Afvæbningsteknik 
Alarmsystemer  
Alle danske kæmpede som een
Alsang – Algang 
Alsang–algang–kongemærker–den kolde skulder 
Always i Boyesgade  
Anden Verdenskrig var også en kamp om holdninger - om moral – om samvittighed   
Angivere – stikkere 
Angrebsholdets opgaver   
Angrebsteknik  
Arbejderes holdninger til sabotage 
Arbejdsløshed og utilfredshed 
Arrestationer og heksejagt
At handle efter ordre eller intet at foretage sig
fritager ikke for strafansvar  

B

B&W arbejderne starter:        Gå–tidligthjem–strejker 

Befrielsesregeringen 

Bekanntmachung dk 

Belejringstilstand  

Best havde problemer   

Bests dagbog

Bests dagbog Gørtz til soupé 

Besættelsestidens historie

Bevogtning blev fra d. 19. september 1944
foretaget af tyske tropper

Bevæbnede danske i tysk tjeneste 

Bilens historie og skæbne 

Blyant tændmiddel    

BOPA - Gun 

BOPA Brandts Jammersminde 

BOPAs militære fiaskoer

BOPAs parole var: Vi skal smadre, bule,
mest muligt på samme tid   

Brigadens landsætning 

Brisante sprængstoffer   

Brøndbyøster ammunitionstog 

Buhls skråplan

Børge Thing kaldet Brandt

C

Carl Borch Sørensen kaldet James

Civile ofre jernbanesabotage dræbte og sårede.

Clearingmord

Clearingmod - lægemord

D

E

F

G

Danmark underskriver Anti-Komintern-Pagten 

Danmarks omdømme ændredes      

Danmarks Rigsdag bryder Grundloven

Danmarks situation i marts 1945

Dansk politi

Danske faldskærmsfolk

Danske holdninger  

Danske opfattelser. 

Danske skibe reddet ved aktioner  

Danskere i koncentrationslejre

Danskeres reaktioner   

Danskernes nye våben i Frihedskampen 

Danskernes våben i Frihedskampen

Dansk-tysk-politi-stikkere 

De allieredes behov 

De allieredes vurdering af industrisabotagen 

De forfulgte og deres kære lider nød 

De tyske flygtninge var ikke inviteret

Demokratiers holdninger og moral før 2. Verdenskrigs udbrud  

den danske brigade i Sverige 

Den danske folkesjæl 

Den enes nød - død, den andens brød 

Den historiske revisionismes indtog

Den kolde Krig - de lånte fjer

Den Kolde Krig får indflydelse 

Den lille Generalstab

Den parlamentariske kommission 

Den revisionistiske kritik af  frihedskampen

Den skæve Våbenfordeling 

Den spanske Borgerkrig; 1936–39  

Den største katastrofe i Danmarkshistorien? 

Den tyske regerings vurdering ved en besættelse?   

Den tyske terror et spejlbillede af Tysklands militære situation 

Departementchefstyret - arbejdsløshed

Det fascistiske kup  

Die gute Zusammenarbeit mellem Reichsbahn og DSB

Dora Thing træder vande

dr. Werner Best, Buhl, Hedtoft og Alsing Andersen 

Dr. Werner Best; et skønmaleri? 

Dresdens bombardement

Duplikator og tryksværte  

Dyrtidstillæg - krisepoliti 

Efterveer fra Always 

Eksempler på civil ulydighed 

Ekspert og ekspert 

Eksperters prostitution 

En amatørs sprængningsteorier    

En fagforeningsmand - arbejdsminister  

En hån mod Holger Danskes eftermæle 

En landsforræders orlovsrejse 

En modstandsmand i en Himmelfartskommando 

En partisankrigs præmisser – forudsætninger  

En spæd begyndelse 

En tilværelse i luksus  

Endelig ryger Always 

Er danske officerer repræsentative for modstandskampen? 

Et af ofrene for Frikorps Danmarks krigsførelse

Et demokratis kvaliteter

Et fly i første angrebsbølge styrtede ned. 

Et valg i popularitetens fodspor  

Europas langsomste troppetog

Fagforeningspampere bedrager   

faldskærmsagent Mich. Rottbøl

Faldskærmsagenter - kaniner 

Februar - Hipoerne gives fri – pløk dem 

Fire tog, heraf to persontog blev angrebet. 

Flyveblade

Flyveblade – Ejgil og Emil i spjældet 

Folkeoprørenes forløb i Danmark:

Folkeoprøret d. 29. august 1943. 

Folkestrejke

Folkestrejkerne 1943 - 44   

For god ordens skyld: 

Fordele ved Cordtex - tændsnor   

Forliget på Sandkroen  

Formål – midler – metoder – virkning – effekt 

Formål:  

Forsinkelsernes betydning 

Forsinkelsernes eliminering 

forvridning af aktive modstandsfolk i nationalistisk ånd  

Fra kompetent tysk side meddeles 

Fra officiel tysk side meddeles  

Fred i vor tid   

Frie Danske illegalt blad

Frikorps Danmark på orlov

Frikorpset drager af til fronten 

Frit Danmark illegalt blad

Fronterne var trukket op. 

Fødevareindustri   

Følelser? Har de betydning?

 

 


 

 

 General von Hannekens magtovertagelse  

Generalstrejken var blevet en Folkestrejke    

Gestapo lammet 

Gestapochef, Karl Heintz Hoffmann 

Glimt fra BOPAs kogebog 

Glorificering af frihedskampen

Glorificering af samarbejdspolitikken  

Grethe Bartram-stikker

Grundlaget for retsopgøret 

Grundlovsbrud–heksejagt–arrestation–dødslejre 

Gørtz’ lille generalstab

Gørtz-Hjalff-oberst Schjødt- Eriksen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
H

I

J

K

Hamstring under besættelsen

Havde forsvaret andre muligheder

historieforfalskning dnh

Historikeres forskningsresultater 

Hitlers 4-års plan  

Hjalfsagens forløb 

Hjernevask 

Holdninger – Skam Aldrig mere en 9. april 

Holdninger efter moralske og etiske overvejelser 

Holdninger fordelt efter erhverv og beskæftigelse 

Holdninger før – under – og efter besættelsen 

Holdninger? Er du ikke lidt dum? 

Holger Danske Teknik  

Horserødlejren  

Hvad kalkulerede Buhl med

Hvem ejer historien

Hvem er sabotørerne

Hvem var involveret Hvorfor Hvordan     

Hvor går grænsen

Hvor mange danske deltog i modstandskampen

Hvorfor søgte man om tilladelse til mord? 

Højforræderi samarbejdspolitikee
Hvem ejer historien

 

 


 

 

 

 

 

 

I Grundloven kunne læses  

I krigens sidste år blev udført 1.400 jernbanesabotager,heraf 1.100 i Jylland 

I træningslejr med Lille Svend 

Ikke-angrebspagt mellem Sovjet og Tyskland  

Ikke-angrebspagt. Stormagters realpolitik

Illegal trafik til og fra Sverige 

Illegale blade under besættelsen land og folk frit Danmark

Indberetning fra gesandt i det tyske udenrigsministerium  

Indflyvning ved nedkastninger

Industrisabotage–Skibssabotage–Jernbanesabotage   

Inflation i danmark under besættelsen

Ingen cykler – ingen partisankrig 

Ingen har mod sin frie vilje foretaget likvideringer.  

ingen modstandskamp uden likvideringer. 

Invasion – det tysk – franske jernbanenet 

Invitation til afhøring på Københavns Politigård 

Italien angriber Abessinien 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Jernbaners sårbarhed – usårlighed 
Jernbanesabotage
Jernbanesabotagen i 1944 – 45 
Jernbanesabotagen vurderet af de allierede 
Jernbanesabotagen vurderet af non – eksperter 
Jernbanesabotagens betydning
Jernbanesabotagens betydning målt i lemlæstelser – i liv 
Jernbanesabotagens underholdningsværdi 
Jernbanesabotøren, Pierre Honore
Jette og min mor Else
Jødeforfølgelser
Jørgen Ejvind Schact-Changs henrettelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampe mellem dansk forsvar og tyske hærenheder 

Karakteristisk for vort kammeratskab  

Katastrofer-Efterretningsvirksomhed

Kendte vort forsvar planen Safari 

Klar til aktion 

Kold krig imod 4. maj;

Kommentarer til filmen Flammen og Citronen   

Kommunikation  

Kommunister i Horserødlejren

Kommunisterne kæmper – er helt i skoven 

Kommunistloven vedtages enstemmigt

Kommunistloven-Højesteret

Kongedyrkelse Chr. d. X. en gudeskikkelse? 

Krigen løb løbsk 

Krigere i krig uden krudt og kugler    

Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg 

Krigsfrivillige Frikorps Danmark

Krigslykken vendte

Krigssejlere og danskere i allieret tjeneste

Krisepoliti

Kronborg  - Nivå 

Krudtbådene  

Krystalnatten   

Kullenes betydning 

Kulturelt sammenstød 

Køreplanerne blev udarbejdet ud fra to termer 

Køreplansforsinkelser

 

 


 

 

 

 

L

M

N

O

Land og Folk

Landsforræder eller fritidskæmper med lånte fjer? 

Langebro 

Levende begravet   

Likvidering var nødværge  

Lovgrundlaget for retsopgøret

Loyalitet overfor samarbejdspolitikerne

Luftangreb 

luftangreb og sabotage, B & W

Lædervareindustri   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magthaverne kendetegnet ved Den kolde Krig

Malteserkorsskibene

Man var tvunget til det  

Man ville bevare Danmarks suverænitet .   

Man ville skåne sine landsmænd  

Man ville undgå det værst tænkelige  

Maskinfabrikken Globe saboteres. 

Maskinpistoler 

Maskinpistoler overføres fra Sverige

Masser af blomster – masser af begejstring 

Metoder: Lusk – list – fup – svindel   

Metoder; ændredes i takt med udviklingen på fronterne og forsyninger udefra 

Michael Rottbøll

Militære betydning  

Mindesten overmalet med hagekors. 

Minister Gunnar Larsen 

Modstand: Sabotage ikke-vold civil ulydighed   

Modstandsbevægelsens finansiering 

Modstandsfolks forbindelser til den frie verden 

Modstandskampens behov 

Modstandskampens eftermæle  

Modtagepladser - teknik - transport 

Moral – etik – disciplin 

Mord på fanger – gidsler 

Motiver for domstolenes tilsidesættelse af sandheden? 

Myte – virkelighed i 1943 

Mørklægning og luftalarm

Nazi - marchen til den lille Hornblæser  

Nazipropaganda i medierne 

Nedstyrtede allierede flyveres skæbne 

Nedvurdering af modstandskampens aktører 

Niels fortæller 

Nogle af ofrene for den skæve våbenfordeling 

Nogle årsager til folkestrejkerne – tyske straffe  

Norske holdninger

Nålestikstaktik

Når bladene falder  Carl Madsen

 

 

 

 

 


 

 

 

Oberst Bennikes brev til Toldstrup 

Officersgrupper = ventegrupper

Ole Ewé kaldet Ib

Omkring 100 sårede og 14 dræbte 

Opklaringsfasen   

Opråb fra Frihedsrådet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

R

S

S

Planlægning   

Politikeres vurdering 

Pristal – pristalsregulering   

Pustede sabotagen liv og mod i danskerne 

På åben gade    

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportens overskrift: Revolverrøveri 

Rationering– maksimalpriser  

Rationering og erstatningsvarer

Reaktion   

Redningen af de danske jøder - jødeudryddelsen

Retsopgøret et juridisk galehus 

Ridder af Dannebrog

Rigsbefuldmægtigede dr. Werner Best SS

Rigsdagsvalg – kommunalvalg 1943  

Royal Air Force bomber Shellhuset 

Royal Air Force’s nedkastninger

 

 

 

 


 Sabotage  mål- midler - metoder

Sabotage - terror 

Sabotage - tysk terro

Sabotage – tysk terror – folkestrejker  

Sabotage: Definition: 

Sabotagehandlinger-spærretid

Sabotagen blev populær   

Sabotagen mod radiofabrikken Always 

Sabotagens betydning måles i tyskernes dilemmaer 

Sabotagens mål 

Sabotør-byfornyer

Sabotørers omsorg    

Samarbejdspolitikerne blev smidt på porten 

Samarbejdspolitikken 

Samarbejdspolitik-vort krigsvæsen til august 1943 

Samarbejdspoltikeres uudtalte ordre? 

Samarbejdsudvalget kaldet Nimandsudvalget 

Samlede folkeoprøret et splittet folk 

Situationsbeskrivelse

skibssabotage

Skibssabotagens betydning   

Skibssabotagens betydning målt ved tyske modforanstaltninger  

Skibssabotagens betydning og omfang    

Skibssabotagens midler og metoder  

Skibssabotagens omfang og betydning i tysk belysning  

Smededrengeteknik   

Socialdemokratiet i kamp mod kommunisterne

SOE: Special operation Excecutive 

Solidaritet  nøglen til sejr 

Sort børs

Sprængning uden Cordtex    

Sprængstof PE 02 - 08 - Trotyl - Donarit

Spærretid

Statsminister Anders Fogh Rasmussen

Statsminister Vilhem Buhls stikkertale

Stemningsbilleder af fem forbandede år   

Sten - Gun var engelsk.   

Stikkeres motiver 

Straffelovstillægget og Værnemagerloven 

Studenterdemonstration – masseslagsmål 

Støjsender

Succes – Fiasko – Overlevelse – eller død    

Svelletrampe re 

Synspunkter dengang og nu 

Søværts forsyninger 

 

 

 

 

 

T

Taktik – Strategi 

Terrorattentater mod danske persontog 

Terrorsprængning af sabotørers logier 

Theresienstadt

Tidsfaktoren 

Tips til vordende historikere 

To af Frihedsrådets medlemmer undslipper. 

Toldstrup modtagechef

Transport og fordeling

Tre millioner russiske krigsfanger døde i tysk fangenskab. 

Tre usædvanlige afvæbninger   

Trommers doktordisputats

Tysk militær magtdemonstration 

Tysk militært personel    

Tysk nazistisk terror – Modstandens pris – øje for øje  – tand for tand

Tysk vurdering af industrisabotagen  

Tyske krigsretsdomme

Tyske pejlinger - tyske støjsendere 

Tyske straffe

Tyske straffeforanstaltninger – Gegenterror 

Tyske transportbehov 

Tyskernes henrettelsespolitik

Tyskernes vurdering af Jernbanesabotagen 

Tyskerpiger – feltmadrasser

Tysklandsarbejdere  

Tysklandsarbejdere - fagforeningsfolk   

Tysklandsarbejdere for kul og koks

U

Udokumenterede påstande – vandrehistorier?

Underleverandører   

Undtagelsestilstand

V

Var Danmark i krig

Var strejkerne spontane

Varemangel –sort børs–maksimalpris 

Vi er klar igen; nu skulle det være 

Vi viger for overmagten.  

Vort demokratis effektivitet i en nøddeskal? 

Vort udstyr  

Vær så god, Hr. Hitler,

Værnemager: Definition:    

Våben    

Våbenfabrikation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø

Ødelæggelsesmidler: Lidt om sprængstoffer   

Øjenvidner er udeladt 

Øjenvidners beretninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å

Aage Nielsen 

Aage Trommers vurdering 

Årsager til Folkestrejkerne  

Du kan få kontakt på:
E mail: bogpartisanen@aage-staffe.dk

Copyright - Information.

Alle rettigheder tilhører www.befrielsen.dk
Informationer må bruges til ikke - kommercielle formål,
dog kun med kildehenvisning.

Til toppen