befrielsen

To tidligere modstandsmænds  supplement 4

med facts til statsminister Anders Fogh Rasmussens hjemmeside www.befrielsen1945.dk
om Danmarks befrielse og tiden under besættelsen

 

 

Klik på blåt

 

  supplement 1
  supplement 4
  supplement 7
supplement 10
supplement 13
  supplement  2
  supplement  5
  supplement  8
supplement  11
supplement  14
 supplement  3
 supplement  6
 supplement  9
supplement 12
supplement 15
 


oversigt 
for alle supplements

LINKS 

Aage Staffe

BOPA

DEMOS


 

 

supplement 4,0 som PDF fil

supplement 4,10 som PDF fil

Forklaring

supplement 4

Dette supplement indeholder facts, som du ikke kan finde i historiefrisørernes værker. 
Hvis du kan, vil det være efter stort besvær.
Danskerne forsøgte i besættelsens første år at finde deres ståsted – deres holdninger til de nazistiske herremænd. 
Men de tyske hæres besatte land efter land – de allierede led nederlag efter nederlag – hos nogen skabte det beundring for den tyske effekt – hos andre en form for mindreværd og frygt. Hvad kan det nytte hørtes ofte for ofte.
Med alsang – algang – kongedyrkelse begyndte den første spæde modstand. Men skelsættende blev krigen mellem Tyskland og Sovjet.

Krænkelserne af vor forfatning – ved Kommunistloven og Danmarks tilslutning til Anti-komintern Pagten – de gentagne tilsidesættelser af de grundlovssikrede rettigheder fik mange til at sige – her er grænsen.

I jagten på modstandsfolk, hvilket for samarbejdsfolk betød alle modstandsfolk, uanset politisk tilhørsforhold, brød man med de mest simple principper til sikring af retssikkerhed. Glemme må man ikke at omkring 6 – 10 % af det kommunistiske partis medlemmer mistede livet i frihedskampen.

Familier til de internerede fik ikke den hjælp fra det offentlige, de lovmæssigt havde krav på, til gengæld blev de mødt med arrogance og hån af bureaukrater, der pligtskyldigt fulgte regeringens budskaber.

På Vestre Fængsels danske afdeling udleveredes modstandsfolk og folketingsmedlemmer til bødlerne i den tyske afdeling, men også det leder man forgæves efter på de autoriserede historiefrisørers hjemmeside finansieret for skattekroner.

Ej heller, at modstandsfolk måtte melde sig til politiet, fordi man ikke havde økonomi til familiens overlevelse, på trods af indsamlinger på arbejdspladserne. Mangel på sponsorer var fremherskende.

Skal vi vurdere vort samfunds fundament; vor Grundlov og hvorledes vore myndigheder forvaltede den på godt og ondt indenfor de forhåndenværende muligheder, skinner følgende i øjnene:

Chauvinisternes dvs. lakajers forræderiske åbenlyse tjenstvillighed overfor vore overfaldsmænd før besættelsen og i de første besættelsesår.

Lakajernes egoprægede handlinger foregår dog senere mere diskret efter Stalingrads fald og de tyske hæres knusende nederlag i verdens største panserslag ved Kursk.

Censur–nazistisk propaganda skabte en sandhedshunger, der af modstandsfolk blev tilfredsstillet med den illegale presse.

Aflytning af engelsk radio søgte nazister at hindre med en infernalsk hylen fra deres støjsendere.

Indhold sup 4,0

Hvad skal man tro? Hvem kan man tro?

1

November 1939 – Sovjet angriber Finland

1

Storfinland – Stortyskland

1

Ikke-angrebspagt Høg over høg – realpolitik?

2

Svindel og humbug? Realpoltik?

2

Sovjet foreslår England og Frankrig en gensidig bistandspagt:

2

Tyskland overfalder Danmark den 9. april 1940  

4

En gryende modstandsvilje? Identitetskrise?       

4

Kan nationalfølelse defineres forholdsvist entydigt? Næppe!              

4

Alsang – Algang danskernes våben i Frihedskampen            

4

Hvorfor opstod alsangen?

4

Chr. d. X. en førerskikkelse? - En gudeskikkelse?

4

Alsang – algang – kongemærker – den kolde skulder             

5

Synspunkter dengang og nu

5

Danskernes nye våben i Frihedskampen           

6

Faser i danmarkshistorien:                 

7

Grundlovsbrud – heksejagt – arrestation – dødslejre               

7

Krokodilletårer ved mindestenen      

9

Mindestenen skændet overmalet med hagekors.

9

Arrestationer og heksejagt fra d. 22. jun 1941 og frem;            

9

Dansk Politi brød Grundloven og begik landsforræderi.          

10

Kommunistloven forberedes              

15

Danmark underskriver Anti-Komintern-Pagten    

16

Facts, som du ikke kan finde i historiefrisørernes værker:       

18

Indhold sup 4,10

Tips til vordende – sandhedshungrende historikere  

1

De forfulgte og deres kære lider nød

3

Sandhedshunger - illegale blade 

4

Ny radio – støjsendere

4

Nedkastninger fra England; (se SOE supplement 6)

4

Støjsendere  

4

I kamp med duplikator og tryksværte

5

Illegale blade       

6

Illegale blades udgivelse fordelt på politiske partier                  

7

Holdninger? Er du ikke lidt dum? 

8

Flyveblade – Ejgil og Emil i spjældet efteråret 1942                  

9

Spjældeturens konsekvenser:  

12

Nazipropaganda i medierne              

14

Censuren, 7. December, 1943. Hvem er sabotørerne?            

15

 

 

Du kan få kontakt på:
E mail: bogpartisanen@aage-staffe.dk
Copyright: Information. Alle rettigheder tilhører www.befrielsen.dk
Informationer må bruges til ikke - kommercielle formål,
dog kun med kildehenvisning.

Til toppen