Befrielsen på Amager...........Webmaster: Dines Bogø

Befrielsen: Generelt ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt


Luftwaffe opretholdt kontrollen med hele Københavns Lufthavn og omliggende rullebane ligetil det sidste. Man brugte en del energi på at placere de mange fly, der kom til Kastrup fra områder, som Den røde Hær eller De Vestallierede havde erobret.

Befrielsen på Amager - Dines Bogø
5. maj 1945. Lufthavnsvejen set mod øst. Mange modstandsfolk ville gerne med i lufthavnen for at byde briterne velkommen.

Tyskerne var forberedt på både, at forsvare lufthavnen eller overgive den uden modstand.

De tyske kommunikationslinjer var intakte, bl.a. til overkommandoen i Jylland. De ca. 80 direkte telefonlinjer fungerede, fjernskriver og radio blev fortsat flittigt benyttet.

Alle betonbaner og flere bygninger var mineret og sprængning kunne aktiveres fra Vilhelm Lauritzens terminal, hvor den tyske ledelse havde kontorer.

I løbet af aftenen fredag den 4. maj 1945 fik man besked fra Generaloberst Georg Lindemanns hovedkvarteret i Silkeborg om, at man skulle afvente britiske styrker fra 5. maj 1945 kl. 08.00 dansk sommertid.

Forsøg fra uvedkommende bl.a. folk fra Modstandsbevægelsen på, at trænge ind på området, skulle afvises, hvis nødvendig med magt.5. maj 1945


Et par steder i litteraturen er det nævnt, at allerede den 5. maj kl. 09.30 ankom der britiske repræsentanter til Københavns Lufthavn. Det har ikke kunne bekræftes på nogen måder i arkiver.

Befrielsen på Amager - Dines Bogø
5. maj 1945. Den tyske oberst Gerhard Ulbricht og hans tolk gik lidt hvileløst rundt. Tidligere chef og nu uønsket gæst. General Dewing og hans stab hilste formelt på tyskerne, hvorefter de vendte sig mod repræsentanterne fra modstandsbevægelsen.

Derimod ligger det helt fast, at Feltmarskal Montgomerys udsending, general Richard Henry Dewing ankom kl. 16.32.

20 DC-3 (Dakota) eskorteret af spitfire-jagere landede i lufthavnen. For en sikkerheds skyldt landede de i græsset ved siden af banerne.

En deling modstandsfolk var opstillet foran Hangar B og SOEs danske repræsentant i Danmark Ole Lippmann og en dansk officer modtog General Dewing og dennes stab.

Befrielsen på Amager - Dines Bogø
Foran hangar B den 5. maj 1945 kl. ca. 16.45. SOE?s danske repræsentant i Danmark, Ole Lippmann ledsager Dewing og staben.

Den tyske chef for Flughafenbereich Seeland og Fliegerhorst Kastrup oberst Gerhard Ulbricht og staben holdt sig i baggrunden.

Befrielsen på Amager - Dines Bogø
Maj 1945. Der var to officielle indkørsler til Københavns Lufthavn. Lidt før lufthavnen på Amager Landevej havde tyskerne etableret den første afspærring. Den anden indkørsel var ad Lufthavnsvej fra Amager Landevej. (Foto: Erik Johansen).

De ca. 300 britiske faldskærmstropper blev opdelt. Flere kompagnier forblev i lufthavnen og en mindre styrke eskorterede General Dewing til Hotel d?Angleterre, hvor han skulle have sit hovedkvarter på. Hotellet var hastigt blevet ryddet for de tyske gæster, der havde boet der i fem år.

Befrielsen på Amager - Dines Bogø
6. maj 1945. Luftwaffepersonel fra anlæggene i Store Magleby og fra Lufthavn Syd marcherer ad Kyststien. Man passerer netop Hammers tidl. restaurant, der fra 1925-39 lå i Krudthus IV (opført 1780).Amagerbrogade


Selv om det ikke var annonceret, hvornår de allierede ville ankomme, var Amagerbrogade sort af mennesker. Alle ville have et glimt af Dewing og han tropper, der sammen med mange danske, kørte i en lang kolonne på ca. 30 køretøjer.

Befrielsen på Amager - Dines Bogø
Selv om det ikke var annonceret, at Dewing og faldskærmstropperne var kommet til Kastrup og de skulle ind til Kgs. Nytorv, var der fyldt på hele ruten med jublende mennesker. (Fotos: Frihedsmuseet).

De fleste troede, at det var en fortrop og København snart ville vrimle med vestallierede soldater, men der skulle gå flere dage før man så de næste britiske soldater.

Befrielsen på Amager - Dines Bogø
Mange civile fulgte med i den lange kortege af køretøjer. (Fotoarkiv: SULFA).

Den lange kolonne britiske køretøjer fra The Royal Dragoons, der var kørt over grænsen i Sønderjylland den 7. maj kl. 13.00. nåede først til København om eftermiddagen den 8.maj 1945.

Befrielsen på Amager - Dines Bogø
5. maj 1945 kl. ca. 17.15. I kortegen med faldskærmsfolkene, ser man mange civile. Briterne havde kun medbragt enkelte køretøjer. (Arkiv: SULFA. fotos farvelagt).

Borgmestre, politimestre, modstandsbevægelsens byledere m.v. i hver eneste by undervejs, ville gerne hilse på befrierne. Det tog noget tid inden man kunne køre videre til næste by.

Befrielsen på Amager - Dines Bogø
General Dewing og admiral Holt foran d?Angleterre. De sidste tyske officerer havde dårligt forladt hotellet, før briterne rykkede ind. Kong Chr. X havde samme dag talt i Statsradiofonien kl. 12.00. (Nationaltidende 6. maj 1945).